Hakemus

Haetaan

Hakijan tiedot

Hakijan tiedot. Ilmoita hakijan sukunimi ja etunimet (kutsumanimi isoilla kirjaimilla), sekä täydellinen henkilötunnus. Ilmoita henkikirjoituspaikka ja mistä alkaen hakija on ollut kirjoilla ilmoittamassaan kaupungissa tai kunnassa. Ilmoita osoite- ja yhteystiedot.

Ilmoita työ- tai opiskelupaikka, ammatti tai tehtävä, työ- tai opiskelupaikan osoitetiedot ja puhelinnumero, sekä mistä alkaen hakija on ollut ilmoittamassaan työ- tai opiskelupaikassa. Ilmoita myös siviilisääty.

Siviilisääty

Kanssahakijan tiedot

Kanssahakijan tiedot. Ilmoita kanssahakijan sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi ensimmäisenä), sekä täydellinen henkilötunnus. Ilmoita henkikirjoituspaikka ja mistä alkaen kanssahakija on ollut kirjoilla ilmoittamassaan kaupungissa tai kunnassa. Ilmoita osoite- ja yhteystiedot.

Ilmoita työ- tai opiskelupaikka, ammatti tai tehtävä, työ- tai opiskelupaikan osoitetiedot ja puhelinnumero, sekä mistä alkaen kanssahakija on ollut ilmoittamassaan työ- tai opiskelupaikassa. Ilmoita myös siviilisääty.

Asuu hakijan kanssa
Sivilisääty

Muut asumaan tulevat henkilöt (lapset)

Muut asumaan tulevat henkilöt (lapset). Ilmoita mukana muuttavien lasten sukunimet ja etunimet (kutsumanimi isoilla kirjaimilla), sekä täydellinen henkilötunnus. Mikäli hakija on raskaana, ilmoita onko hakijalla raskaustodistus, sekä laskettu aika.

Uuden rivin taulukkoon voi lisätä "Lisää rivi" -painikkeella.

Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus


Onko hakijalla raskaustodistus?

Haettava huoneisto

Haettava huoneisto. Ilmoita talotyyppi, asumismuoto ja huoneistotyyppi. Mikäli hakijalla on jotain muita toiveita, ne voi kertoa sille varatussa kentässä. Ilmoita myös asuinalue, mistä huoneistoa haetaan.

Talotyyppi

Asumismuoto

Huoneistotyyppi

Asuinalue, josta asuntoa haetaan
Vuokran määrä

Hakijan tiedot nykyisestä asunnosta

Hakijan tiedot nykyisestä asunnosta. Ilmoita nykyisessä asunnossa asuvien määrä, huoneiston pinta-ala (m2), huoneistotyyppi, sekä hallintasuhde. Mikäli asunto on vuokra-asunto, ilmoita myös nykyinen vuokranantaja, sisäänmuuttoajankohta, sekä vuokra (EUR / kk)

Huoneistotyyppi

Hallintasuhde

Kanssahakijan tiedot nykyisestä asunnosta

Kanssahakijan tiedot nykyisestä asunnosta. Mikäli kanssahakija asuu hakijan kanssa, valitaan Kyllä-vaihtoehto, sekä jätetään täyttämättä kanssahakijan nykyistä asumista koskevat tiedot. Mikäli kanssahakija ei asu nykyisin hakijan kanssa, valitaan Ei-vaihtoehto, sekä täytetään kanssahakijan nykyiset asumistiedot. Ilmoita asunnossa asuvien määrä, huoneiston pinta-ala (m2), huoneistotyyppi, sekä hallintasuhde. Mikäli asunto on vuokra-asunto, ilmoita myös nykyinen vuokranantaja, sisäänmuuttoajankohta, sekä vuokra (EUR / kk).Huoneistotyyppi

Hallintasuhde

Asunnon tarpeeseen vaikuttavat syyt

Asunnon tarpeeseen vaikuttavat syyt. Mikäli asunnontarpeen syy on työ- tai opiskelupaikka ilmoita, mistä alkaen työ- tai opiskelupaikka on voimassa, työnantajan tai opiskelupaikan nimi, sekä yhteys- ja osoitetiedot. Mikäli hakija on irtisanottu edellisestä asunnostaan, ilmoita milloin asunnosta on viimeistään muutettava pois, sekä irtisanomisen syy. Mikäli hakijan vuokrasuhde puretaan tai hakija häädetään edellisestä asunnostaan, ilmoita milloin asunnosta on viimeistään muutettava pois, sekä vuokrasuhteen purkamisen tai häädön syy.

Mikäli hakija on asunnoton, ilmoita mistä alkaen hakija on ollut asunnoton, sekä asunnottomuuden syy ja nykyinen majapaikka. Mikäli hakijan edellinen asunto on asumiskelvoton, ilmoita asumiskelvottomuuden syy. Mikäli oikeaa asunnontarpeen syytä ei ole listattu, valitse vaihtoehdoksi muu syy ja kirjoita, mikä muu syy on kyseessä, sille varattuun kenttään.

Asunnontarpeen syy

Jos muutatte paikkakunnalle työn tai opiskelupaikan vuoksi, jääkö teille lähtöpaikkakunnalle omistusasunto?

Tulot ja varallisuus

Tulot ja varallisuus. Ilmoita hakijan, puolison ja muiden asumaan tulevien henkilöiden tulo- ja varallisuus tiedot.

Hakijan, puolison ja muiden asumaan tulevien tulo- ja varallisuustiedot euroina

Kuukausitulot bruttona (palkkatulo, eläke, tms.) €

Muut tulot (vuokratulo, pääomatulo, tms.) vuodessa €

Varallisuus, omaisuuden käypä arvo €

Jäljellä olevan opintolainan määrä €

Muut lainat €

Selvitys omistusasunnosta/kiinteistöstä

Selvitys omistusasunnosta/kiinteistöstä. Mikäli joku hakijoista omistaa kokonaan tai osaksi osakehuoneiston, omakotitalon, muun asuintalon tai kiinteistön, valitse kyseinen vaihtoehto ja ilmoita omistajan nimi, omistusosuus ja täytä muut tarvittavat tiedot. Mikäli kukaan hakijoista ei omista mitään asuntoa tai kiinteistöä, valitse "ei omista mitään edellä mainituista" -vaihtoehto.

Voit ilmoittaa useampia omistusasuntoja tai kiinteistöjä lisäämällä "Lisää uusi omistusasunto tai kiinteistö" -painikkeesta uuden lohkon.

Hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi
Asunnon käyttö

Selvitys muusta varallisuudesta

Selvitys muusta varallisuudesta. Mikäli hakijalla, puolisolla tai muulla asumaan tulevalla henkilöllä on pörssinoterattuja osakkeita, valitse kyseinen kohta, sekä ilmoita yhteenlaskettujen osakkeiden summa. Muu varallisuus ilmoitetaan sille varatussa kohdassa.

Lisätietoja

Allekirjoitus